Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
May khuay
 • Model: DB4

  Model: DB4

  Bơm hóa chất Finishthomson Inc chính hãng

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • Model: TMD-350

  Model: TMD-350

  Bơm hóa chất Trundean chính hãng

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • Model: TMD-220

  Model: TMD-220

  Bơm hóa chất Trundean chính hãng

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • Model: TMD-150

  Model: TMD-150

  Bơm hóa chất Trundean chính hãng

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • Model: TMD-75

  Model: TMD-75

  Bơm hóa chất Trundean chính hãng

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • Model: TMD-37

  Model: TMD-37

  Bơm hóa chất Trundean chính hãng

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • Model: DB3

  Model: DB3

  Bơm hóa chất Finishthomson Inc chính hãng

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • Model TMD-25

  Model TMD-25

  Bơm hóa chất Trundean - Model: TMD-25, Bơm hóa chất ly tâm dẫn động từ loại mini, điện áp 1 pha hoặc 3 pha, loại kết nối đường ống hút ống xả ren

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • Model TMD-18

  Model TMD-18

  Bơm hóa chất Trundean - Model: TMD-18, Bơm hóa chất ly tâm dẫn động từ loại mini, điện áp 1 pha hoặc 3 pha, loại kết nối đường ống hút ống xả ren

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • Model TMD09

  Model TMD09

  Bơm hóa chất Trundean - Model: TMD-09, Bơm hóa chất ly tâm dẫn động từ loại mini, điện áp 1 pha hoặc 3 pha, loại kết nối đường ống hút ống xả ren

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • Model TMD06

  Model TMD06

  Bơm hóa chất Trundean - Model: TMD-06, Bơm hóa chất ly tâm dẫn động từ loại mini, điện áp 1 pha hoặc 3 pha, loại kết nối đường ống hút ống xả ren

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO INOX 316 + PTFE QBY3 -125

  Bơm màng GODO INOX 316 + PTFE QBY3 -125

  Bơm màng GODO INOX 316 + PTFE QBY3 -125: thân bơm inox 316, màng PTFE

   

  73,434,240 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO INOX 316 + CAO SU QBY3 -125

  Bơm màng GODO INOX 316 + CAO SU QBY3 -125

  Bơm màng GODO INOX 316 + CAO SU QBY3 -125: thân bơm inox 316, màng cao su

   

  66,211,200 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO INOX 304 + PTFE QBY3 -125

  Bơm màng GODO INOX 304 + PTFE QBY3 -125

  Bơm màng GODO INOX 304 + PTFE QBY3 -125: thân bơm inox 304, màng PTFE

   

  58,235,760 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO INOX 304+ CAO SU QBY3 -125

  Bơm màng GODO INOX 304+ CAO SU QBY3 -125

  Bơm màng GODO INOX 304+ CAO SU QBY3 -125: thân inox304, màng cao su

   

  51,012,720 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO NHÔM + PTFE QBY3 -125

  Bơm màng GODO NHÔM + PTFE QBY3 -125

  Bơm màng GODO NHÔM + PTFE QBY3 -125: thân bằng nhôm, màng PTFE

   

  46,523,400 VNĐ

  Thêm vào giỏ
Facebook Chat