Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
May khuay
 • Model TMD-25

  Model TMD-25

  Bơm hóa chất Trundean - Model: TMD-25, Bơm hóa chất ly tâm dẫn động từ loại mini, điện áp 1 pha hoặc 3 pha, loại kết nối đường ống hút ống xả ren

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • Model TMD-18

  Model TMD-18

  Bơm hóa chất Trundean - Model: TMD-18, Bơm hóa chất ly tâm dẫn động từ loại mini, điện áp 1 pha hoặc 3 pha, loại kết nối đường ống hút ống xả ren

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • Model TMD09

  Model TMD09

  Bơm hóa chất Trundean - Model: TMD-09, Bơm hóa chất ly tâm dẫn động từ loại mini, điện áp 1 pha hoặc 3 pha, loại kết nối đường ống hút ống xả ren

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • Model TMD06

  Model TMD06

  Bơm hóa chất Trundean - Model: TMD-06, Bơm hóa chất ly tâm dẫn động từ loại mini, điện áp 1 pha hoặc 3 pha, loại kết nối đường ống hút ống xả ren

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO INOX 316 + PTFE QBY3 -125

  Bơm màng GODO INOX 316 + PTFE QBY3 -125

  Bơm màng GODO INOX 316 + PTFE QBY3 -125: thân bơm inox 316, màng PTFE

   

  73,434,240 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO INOX 316 + CAO SU QBY3 -125

  Bơm màng GODO INOX 316 + CAO SU QBY3 -125

  Bơm màng GODO INOX 316 + CAO SU QBY3 -125: thân bơm inox 316, màng cao su

   

  66,211,200 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO INOX 304 + PTFE QBY3 -125

  Bơm màng GODO INOX 304 + PTFE QBY3 -125

  Bơm màng GODO INOX 304 + PTFE QBY3 -125: thân bơm inox 304, màng PTFE

   

  58,235,760 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO INOX 304+ CAO SU QBY3 -125

  Bơm màng GODO INOX 304+ CAO SU QBY3 -125

  Bơm màng GODO INOX 304+ CAO SU QBY3 -125: thân inox304, màng cao su

   

  51,012,720 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO NHÔM + PTFE QBY3 -125

  Bơm màng GODO NHÔM + PTFE QBY3 -125

  Bơm màng GODO NHÔM + PTFE QBY3 -125: thân bằng nhôm, màng PTFE

   

  46,523,400 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO NHÔM + CAO SU QBY3 -125

  Bơm màng GODO NHÔM + CAO SU QBY3 -125

  Bơm màng GODO NHÔM + CAO SU QBY3 -125: thân bằng nhôm, màng cao su

   

  39,300,360 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO GANG + PTFE QBY3 -125

  Bơm màng GODO GANG + PTFE QBY3 -125

  Bơm màng GODO GANG + PTFE QBY3 -125: thân gang, màng PTFE

   

  45,796,080 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO GANG + CAO SU QBY3 -125

  Bơm màng GODO GANG + CAO SU QBY3 -125

  Bơm màng GODO GANG + CAO SU QBY3 -125: thân bằng gang, màng cao su

   

  37,870,800 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO INOX 316 + PTFE QBY3 -80/100

  Bơm màng GODO INOX 316 + PTFE QBY3 -80/100

  Bơm màng GODO INOX 316 + PTFE QBY3 -80/100: thân bơm bằng nhựa, màng PTFE

   

  56,304,600 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO NHỰA + CAO SU QBY3 -80/100

  Bơm màng GODO NHỰA + CAO SU QBY3 -80/100

  Bơm màng GODO NHỰA + CAO SU QBY3 -80/100:thân bơm bằng nhựa, màng bằng cao su

   

  50,134,920 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO INOX 316 + PTFE QBY3-80/100

  Bơm màng GODO INOX 316 + PTFE QBY3-80/100

  Bơm màng GODO INOX 316 + PTFE QBY3-80/100: thân bơm bằng inox 316, màng PTFE

   

  79,328,040 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO INOX 316 + CAO SU QBY3 -80/100

  Bơm màng GODO INOX 316 + CAO SU QBY3 -80/100

  Bơm màng GODO INOX 316 + CAO SU QBY3 -80/100: thân bơm bằng inox 316, màng bằng cao su

   

  57,859,560 VNĐ

  Thêm vào giỏ
Facebook Chat