Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
May khuay
 • Bơm chìm nước thải EUT-5.05 hãng EVAK

  Bơm chìm nước thải EUT-5.05 hãng EVAK

  Thông số kỹ thuật Model EUT-5.05 Quy cách: 3pha/380V/ 3” Công suất: 0,5(HP)            0,37(KW) Cột áp:    6,5(M) Lưu lượng: 7,5(M3/h)

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm chìm nước thải EJ-5.30 hãng EVAK

  Bơm chìm nước thải EJ-5.30 hãng EVAK

  Thông số kỹ thuật Model EJ-5.30 Quy cách: 1pha/220V/ 3" 3pha/380V/ 3” Công suất: 3(HP)            2,2(KW) Cột áp:    3 (M) Lưu lượng: 40(M3/h)

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm chìm nước thải EJ-5.20 hãng EVAK

  Bơm chìm nước thải EJ-5.20 hãng EVAK

  Thông số kỹ thuật Model EJ-5.20 Quy cách: 1pha/220V/ 3" 3pha/380V/ 3” Công suất: 2(HP)            1,5(KW) Cột áp:    2,5(M) Lưu lượng: 22(M3/h)

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm chìm nước thải EJ-5.10 hãng EVAK

  Bơm chìm nước thải EJ-5.10 hãng EVAK

  Thông số kỹ thuật Model EJ-5.10 Quy cách: 1pha/3pha/ 3” Công suất: 1(HP)            0,75(KW) Cột áp:    2(M) Lưu lượng: 10(M3/h)

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm chìm nước thải EJ-5.05 hãng EVAK

  Bơm chìm nước thải EJ-5.05 hãng EVAK

  Thông số kỹ thuật Model EJ-5.05 Quy cách: 1pha/3pha/ 3” Công suất: 0,5(HP)            0,37(KW) Cột áp:    1,5(M) Lưu lượng: 5(M3/h)

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm chìm nước thải ESV-5.02 hãng EVAK

  Bơm chìm nước thải ESV-5.02 hãng EVAK

  Thông số kỹ thuật Model HIPPO-200 Quy cách: 1pha/3pha/ 2” Công suất: 0,3(HP)            0,25(KW) Cột áp:    4,5(M) Lưu lượng: 8,4(M3/h)

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm chìm nước thải ESV-5.02 hãng EVAK

  Bơm chìm nước thải ESV-5.02 hãng EVAK

  Thông số kỹ thuật Model HIPPO-200 Quy cách: 1pha/220V/ 1.5”(2”) Công suất: 0,2(HP)            0,15(KW) Cột áp:    4(M) Lưu lượng: 6,6(M3/h)

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm chìm nước thải HIPPO-200 hãng EVAK

  Bơm chìm nước thải HIPPO-200 hãng EVAK

  Thông số kỹ thuật Model HIPPO-200 Quy cách: 1pha/3pha/ 2” Công suất: 2(HP)            1,5(KW) Cột áp:    10,3(M) Lưu lượng: 24(M3/h)

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm chìm nước thải HIPPO-150 hãng EVAK

  Bơm chìm nước thải HIPPO-150 hãng EVAK

  Thông số kỹ thuật Model HIPPO-150 Quy cách: 1pha/3pha/ 2” Công suất: 0,75(HP)            0,55(KW) Cột áp:    4,6(M) Lưu lượng: 16,2(M3/h)

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm chìm nước thải HIPPO-100 hãng EVAK

  Bơm chìm nước thải HIPPO-100 hãng EVAK

  Thông số kỹ thuật Model HIPPO-100 Quy cách: 1pha/3pha/ 2” Công suất: 1(HP) 0.75(KW) Cột áp: 7,7(M) Lưu lượng: 15(M3/h)

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm chìm nước thải HIPPO-75 hãng EVAK

  Bơm chìm nước thải HIPPO-75 hãng EVAK

  Thông số kỹ thuật Model HIPPO-75 Quy cách: 1pha/3pha/ 2” Công suất: 0,75(HP)            0,55(KW) Cột áp:    4,6(M) Lưu lượng: 16,2(M3/h)

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • BƠM CHÌM NƯỚC THẢI MODEN EW-5.75 HÃNG EVAK

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI MODEN EW-5.75 HÃNG EVAK

  1.Chi tiết sản phẩm Thông số kỹ thuật Model EW-5.75 Quy cách: 3pha/380V/4” Công suất: 7.5(HP)            5.5(KW) Cột áp:    12(M) Lưu lượng: 62.4(M3/h)

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • BƠM CHÌM NƯỚC THẢI MODEN EW-5.50E HÃNG EVAK

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI MODEN EW-5.50E HÃNG EVAK

  Thông số kỹ thuật Model EW-5.50E Quy cách: 3pha/380V/ 3” Công suất: 5(HP)            3.7(KW) Cột áp:    16(M) Lưu lượng: 27.6(M3/h)

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • BƠM CHÌM NƯỚC THẢI MODEN EW-5.30 HÃNG EVAK

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI MODEN EW-5.30 HÃNG EVAK

  Thông số kỹ thuật Model EW-5.30 Quy cách: 1pha/220V/ 3” 3pha/380V/3" Công suất: 3(HP) 2.2(KW) Cột áp: 11(M) Lưu lượng: 27(M3/h)

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • BƠM CHÌM NƯỚC THẢI MODEN EW-5.20A

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI MODEN EW-5.20A

  Thông số kỹ thuật Model EW-5.20A Quy cách: 1pha/220V/3" Công suất: 2(HP) 1.5(KW) Cột áp: 10(M) Lưu lượng: 21(M3/h)

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
 • BƠM CHÌM NƯỚC THẢI MODEN EW-5.20

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI MODEN EW-5.20

  Thông số kỹ thuật Model EW-5.20 Quy cách: 1pha/220V/ 3” 3pha/380V/ 3” Công suất: 2(HP) 1.5(KW) Cột áp: 10(M) Lưu lượng: 21(M3/h)

   

  mời liên hệ

  Thêm vào giỏ
Facebook Chat