Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
May khuay
 • Bơm màng GODO NHÔM + CAO SU QBY3-25A

  Bơm màng GODO NHÔM + CAO SU QBY3-25A

  Bơm màng GODO NHÔM + CA SU QBY3-25A : vật liệu nhôm, màng cao su, lưu lượng tối đa 116 lít/ phút

   

  6,871,920 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO NHÔM + PTFE QBY3-25A

  Bơm màng GODO NHÔM + PTFE QBY3-25A

  Bơm màng GODO NHÔM+PTFE QBY3-25A : vật liệu nhôm, màng PTFE, lưu lượng tối đa 116 lít/ phút

   

  8,552,280 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO NHỰA + PTFE QBY3-25

  Bơm màng GODO NHỰA + PTFE QBY3-25

  Bơm màng GODO NHỰA + PTFE QBY3-25:Vật liệu nhựa, màng PTFE

   

  8,552,280 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO NHỰA + CAO SU QBY3-20

  Bơm màng GODO NHỰA + CAO SU QBY3-20

  Bơm màng GODO NHỰA + CAO SU QBY3-20:vật liệu nhựa, màng cao su, lưu lượng tối đa 57 lít/ phút

   

  6,746,520 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO INOX 316L + PTFE QBY3-25

  Bơm màng GODO INOX 316L + PTFE QBY3-25

  Bơm màng GODO INOX 316L + PTFE QBY3-25: Vật liệu inox 316L, màng PTFE, lưu lượng tối đa 57 lít/ phút

   

  17,556,000 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO INOX 316L + CAO SU QBY3-20

  Bơm màng GODO INOX 316L + CAO SU QBY3-20

  Bơm màng GODO INOX 316L + CAO SU QBY3-20: Vật liệu bằng inox 316l màng cao su

   

  16,753,440 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO INOX 316 + PTFE QBY3-25

  Bơm màng GODO INOX 316 + PTFE QBY3-25

  Bơm màng GODO INOX 316 + PTFE QBY3-25: vật liệu inox 316, màng bằng PTFE, lưu lượng tối đa 57lít/ phút

   

  14,847,360 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO INOX 316 + CAO SU QBY3-20

  Bơm màng GODO INOX 316 + CAO SU QBY3-20

  Bơm màng GODO INOX 316 + CAO SU QBY3-20: Chất liệu inox 316, màng bằng cao su

   

  14,019,720 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO INOX 304 + PTFE QBY3-25

  Bơm màng GODO INOX 304 + PTFE QBY3-25

  Bơm màng GODO INOX 304 + PTFE QBY3-25: Vật liệu inox 304, màng PTFE,

   

  8,477,040 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO INOX 304 + CAO SU QBY3-20

  Bơm màng GODO INOX 304 + CAO SU QBY3-20

  Bơm màng GODO INOX 304 + CAO SU QBY3-20: Vật liệu inox 34, màng cao su, lưu lượng tối đa 57lít/phút

   

  7,674,480 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO NHÔM + PTFE QBY3-25

  Bơm màng GODO NHÔM + PTFE QBY3-25

  Bơm màng GODO NHÔM + PTFE QBY3-25: Vật liệu bằng nhôm, màng PTFE

   

  7,122,720 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO NHÔM+ CAO SU QBY3-20

  Bơm màng GODO NHÔM+ CAO SU QBY3-20

  Bơm màng GODO NHÔM+ CAO SU QBY3-20: Vật liệu bằng nhôm, màng cao su, lưu lượng tối đa 57 lít/phút

   

  6,295,080 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO GANG + PTFE QBY3-25

  Bơm màng GODO GANG + PTFE QBY3-25

  Bơm màng GODO GANG + PTFE QBY3-25: Vật liệu bằng gàng, màng bằng PTFE

   

  7,047,480 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO GANG + CAO SU QBY3-20

  Bơm màng GODO GANG + CAO SU QBY3-20

  Bơm màng GODO GANG + CAO SU QBY3-20: Vật liệu bằng gang, màng bằng cao su

   

  6,144,600 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO NHỰA+ PTFE QBY3-10/15

  Bơm màng GODO NHỰA+ PTFE QBY3-10/15

  Bơm màng GODO NHỰA+ PTFE QBY3-10/15: Vật liệu bằng nhựa PP, màng bằng PTFE

   

  8,552,280 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Bơm màng GODO NHỰA+ CAO SU QBY3-10/15

  Bơm màng GODO NHỰA+ CAO SU QBY3-10/15

  Bơm màng GODO NHỰA+ CAO SU QBY3-10/15: Vật liệu bằng nhựa , màng bằng cao su

   

  6,746,520 VNĐ

  Thêm vào giỏ
Facebook Chat