Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
May khuay
 • Biến tần Invt GD20-110G-4

  Biến tần Invt GD20-110G-4

  Biến tần Invt GD20-110G-4 là dòng biến tần đa năng dùng cho các ứng dụng phổ biến với công suất từ 0,75 Kw đến 110 Kw. Thiết bị sử dụng công nghệ điều khiển vector vòng hở, cho phép máy móc khởi động nhanh hơn, nâng cao công suất máy. 

   

  53,192,400 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Invt GD20-090G-4

  Biến tần Invt GD20-090G-4

  Biến tần Invt GD20-090G-4 là dòng biến tần đa năng dùng cho các ứng dụng phổ biến với công suất từ 0,75 Kw đến 110 Kw. Thiết bị sử dụng công nghệ điều khiển vector vòng hở, cho phép máy móc khởi động nhanh hơn, nâng cao công suất máy. 

   

  46,694,400 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Invt GD20-075G-4

  Biến tần Invt GD20-075G-4

  Biến tần Invt GD20-075G-4 là dòng biến tần đa năng dùng cho các ứng dụng phổ biến với công suất từ 0,75 Kw đến 110 Kw. Thiết bị sử dụng công nghệ điều khiển vector vòng hở, cho phép máy móc khởi động nhanh hơn, nâng cao công suất máy. 

   

  40,766,400 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Invt GD20-055G-4

  Biến tần Invt GD20-055G-4

  Biến tần Invt GD20-055G-4 là dòng biến tần đa năng dùng cho các ứng dụng phổ biến với công suất từ 0,75 Kw đến 110 Kw. Thiết bị sử dụng công nghệ điều khiển vector vòng hở, cho phép máy móc khởi động nhanh hơn, nâng cao công suất máy. 

   

  31,076,400 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Invt GD20-045G-4

  Biến tần Invt GD20-045G-4

  Biến tần Invt GD20-045G-4 là dòng biến tần đa năng dùng cho các ứng dụng phổ biến với công suất từ 0,75 Kw đến 110 Kw. Thiết bị sử dụng công nghệ điều khiển vector vòng hở, cho phép máy móc khởi động nhanh hơn, nâng cao công suất máy.

   

  27,177,600 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Invt GD20-037G-4

  Biến tần Invt GD20-037G-4

  Biến tần Invt GD20-037G-4 là dòng biến tần đa năng dùng cho các ứng dụng phổ biến với công suất từ 0,75 Kw đến 110 Kw. Thiết bị sử dụng công nghệ điều khiển vector vòng hở, cho phép máy móc khởi động nhanh hơn, nâng cao công suất máy.

   

  21,682,800 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Invt GD20-030G-4

  Biến tần Invt GD20-030G-4

  Biến tần Invt GD20-030G-4 là dòng biến tần đa năng dùng cho các ứng dụng phổ biến với công suất từ 0,75 Kw đến 110 Kw. Thiết bị sử dụng công nghệ điều khiển vector vòng hở, cho phép máy móc khởi động nhanh hơn, nâng cao công suất máy.

   

  18,878,400 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Invt GD20-022G-4

  Biến tần Invt GD20-022G-4

  Biến tần Invt GD20-022G-4 là dòng biến tần đa năng dùng cho các ứng dụng phổ biến với công suất từ 0,75 Kw đến 110 Kw. Thiết bị sử dụng công nghệ điều khiển vector vòng hở, cho phép máy móc khởi động nhanh hơn, nâng cao công suất máy.

   

  14,979,600 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Invt GD20-018G-4

  Biến tần Invt GD20-018G-4

  Biến tần Invt GD20-018G-4 là dòng biến tần đa năng dùng cho các ứng dụng phổ biến với công suất từ 0,75 Kw đến 110 Kw. Thiết bị sử dụng công nghệ điều khiển vector vòng hở, cho phép máy móc khởi động nhanh hơn, nâng cao công suất máy.

   

  12,996,000 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Invt GD20-015G-4

  Biến tần Invt GD20-015G-4

  Biến tần Invt GD20-015G-4 à dòng biến tần đa năng dùng cho các ứng dụng phổ biến với công suất từ 0,75 Kw đến 110 Kw. Thiết bị sử dụng công nghệ điều khiển vector vòng hở, cho phép máy móc khởi động nhanh hơn, nâng cao công suất máy.

   

  10,032,000 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Invt GD20-011G-4

  Biến tần Invt GD20-011G-4

  Biến tần Invt GD20-011G-4 à dòng biến tần đa năng dùng cho các ứng dụng phổ biến với công suất từ 0,75 Kw đến 110 Kw. Thiết bị sử dụng công nghệ điều khiển vector vòng hở, cho phép máy móc khởi động nhanh hơn, nâng cao công suất máy.

   

  8,276,400 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Invt GD20-7R5G-4

  Biến tần Invt GD20-7R5G-4

  Biến tần Invt GD20-7R5G-4 à dòng biến tần đa năng dùng cho các ứng dụng phổ biến với công suất từ 0,75 Kw đến 110 Kw. Thiết bị sử dụng công nghệ điều khiển vector vòng hở, cho phép máy móc khởi động nhanh hơn, nâng cao công suất máy.

   

  6,475,200 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Invt GD20-5R5G-4

  Biến tần Invt GD20-5R5G-4

  Biến tần Invt GD20-5R5G-4 à dòng biến tần đa năng dùng cho các ứng dụng phổ biến với công suất từ 0,75 Kw đến 110 Kw. Thiết bị sử dụng công nghệ điều khiển vector vòng hở, cho phép máy móc khởi động nhanh hơn, nâng cao công suất máy.

   

  5,380,800 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Invt GD20-004G-4

  Biến tần Invt GD20-004G-4

  Biến tần Invt GD20-004G-4 à dòng biến tần đa năng dùng cho các ứng dụng phổ biến với công suất từ 0,75 Kw đến 110 Kw. Thiết bị sử dụng công nghệ điều khiển vector vòng hở, cho phép máy móc khởi động nhanh hơn, nâng cao công suất máy.

   

  4,172,400 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Invt GD20-2R2G-4

  Biến tần Invt GD20-2R2G-4

  Biến tần Invt GD20-2R2G-4 à dòng biến tần đa năng dùng cho các ứng dụng phổ biến với công suất từ 0,75 Kw đến 110 Kw. Thiết bị sử dụng công nghệ điều khiển vector vòng hở, cho phép máy móc khởi động nhanh hơn, nâng cao công suất máy.

   

  3,306,000 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Invt GD20-1R5G-4

  Biến tần Invt GD20-1R5G-4

  Biến tần Invt GD20-1R5G-4 à dòng biến tần đa năng dùng cho các ứng dụng phổ biến với công suất từ 0,75 Kw đến 110 Kw. Thiết bị sử dụng công nghệ điều khiển vector vòng hở, cho phép máy móc khởi động nhanh hơn, nâng cao công suất máy.

   

  2,986,800 VNĐ

  Thêm vào giỏ
Facebook Chat