Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
May khuay
 • Biến tần Gtake GK500-2T2.2B

  Biến tần Gtake GK500-2T2.2B

  Biến tần Gtake GK500-2T2.2B là dòng biến tần mini điều khiển vector v/f vòng hở tiếp bước theo thành công của dòng khiển vector vòng hở hiện đại với khả năng điều khiển vượt trội, lắp đặt được trên DIN RAIL hoặc trên bảng tủ, kích thức nhỏ hơn.

   

  3,262,000 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Gtake GK500-2T1.5B

  Biến tần Gtake GK500-2T1.5B

  Biến tần Gtake GK500-2T1.5B là dòng biến tần mini điều khiển vector v/f vòng hở tiếp bước theo thành công của dòng khiển vector vòng hở hiện đại với khả năng điều khiển vượt trội, lắp đặt được trên DIN RAIL hoặc trên bảng tủ, kích thức nhỏ hơn.

   

  2,722,000 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Gtake GK500-2T0.75B

  Biến tần Gtake GK500-2T0.75B

  Biến tần Gtake GK500-2T0.75B là dòng biến tần mini điều khiển vector v/f vòng hở tiếp bước theo thành công của dòng khiển vector vòng hở hiện đại với khả năng điều khiển vượt trội, lắp đặt được trên DIN RAIL hoặc trên bảng tủ, kích thức nhỏ hơn.

   

  1,825,000 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Gtake GK500-4T3.7B

  Biến tần Gtake GK500-4T3.7B

  Biến tần Gtake GK500-4T3.7B là dòng biến tần mini điều khiển vector v/f vòng hở tiếp bước theo thành công của dòng khiển vector vòng hở hiện đại với khả năng điều khiển vượt trội, lắp đặt được trên DIN RAIL hoặc trên bảng tủ, kích thức nhỏ hơn.

   

  3,723,000 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Gtake GK500-4T2.2B

  Biến tần Gtake GK500-4T2.2B

  Biến tần Gtake GK500-4T2.2B là dòng biến tần mini điều khiển vector v/f vòng hở tiếp bước theo thành công của dòng khiển vector vòng hở hiện đại với khả năng điều khiển vượt trội, lắp đặt được trên DIN RAIL hoặc trên bảng tủ, kích thức nhỏ hơn.

   

  3,314,000 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Gtake GK500-4T1.5B

  Biến tần Gtake GK500-4T1.5B

  Biến tần Gtake GK500-4T1.5B là dòng biến tần mini điều khiển vector v/f vòng hở tiếp bước theo thành công của dòng khiển vector vòng hở hiện đại với khả năng điều khiển vượt trội, lắp đặt được trên DIN RAIL hoặc trên bảng tủ, kích thức nhỏ hơn.

   

  2,904,000 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Gtake GK500-4T0.75B

  Biến tần Gtake GK500-4T0.75B

  Biến tần Gtake GK500-4T0.75B là dòng biến tần mini điều khiển vector v/f vòng hở tiếp bước theo thành công của dòng khiển vector vòng hở hiện đại với khả năng điều khiển vượt trội, lắp đặt được trên DIN RAIL hoặc trên bảng tủ, kích thức nhỏ hơn.

   

  2,607,000 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Gtake GK600-4T160G/185L-5C

  Biến tần Gtake GK600-4T160G/185L-5C

  Biến tần Gtake GK600-4T160G/185L-5C được điều khiển bằng DSP 32 bit của Texas Instruments, tốc độ xử lý cao cho phép thực hiện các thuật toán điều khiển hiện đại, tối ưu, đem lại tính năng hoạt động vượt trội.

   

  84,887,750 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Gtake GK600-4T132G/160L-5C

  Biến tần Gtake GK600-4T132G/160L-5C

  Biến tần Gtake GK600-4T132G/160L-5C được điều khiển bằng DSP 32 bit của Texas Instruments, tốc độ xử lý cao cho phép thực hiện các thuật toán điều khiển hiện đại, tối ưu, đem lại tính năng hoạt động vượt trội.

   

  75,222,200 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Gtake GK600-4T110G/132L-5C

  Biến tần Gtake GK600-4T110G/132L-5C

  Biến tần Gtake GK600-4T110G/132L-5C được điều khiển bằng DSP 32 bit của Texas Instruments, tốc độ xử lý cao cho phép thực hiện các thuật toán điều khiển hiện đại, tối ưu, đem lại tính năng hoạt động vượt trội.

   

  55,502,650 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Gtake GK600-4T90G/110L-5C

  Biến tần Gtake GK600-4T90G/110L-5C

  Biến tần Gtake GK600-4T90G/110L-5C được điều khiển bằng DSP 32 bit của Texas Instruments, tốc độ xử lý cao cho phép thực hiện các thuật toán điều khiển hiện đại, tối ưu, đem lại tính năng hoạt động vượt trội.

   

  48,510,550 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Gtake GK600-4T75G/90L-5C 

  Biến tần Gtake GK600-4T75G/90L-5C 

  Biến tần Gtake GK600-4T75G/90L-5C được điều khiển bằng DSP 32 bit của Texas Instruments, tốc độ xử lý cao cho phép thực hiện các thuật toán điều khiển hiện đại, tối ưu, đem lại tính năng hoạt động vượt trội.

   

  42,478,150 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Gtake GK600-4T55G/75L-5C

  Biến tần Gtake GK600-4T55G/75L-5C

  Biến tần Gtake GK600-4T55G/75L-5C được điều khiển bằng DSP 32 bit của Texas Instruments, tốc độ xử lý cao cho phép thực hiện các thuật toán điều khiển hiện đại, tối ưu, đem lại tính năng hoạt động vượt trội.

   

  39,600,000 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Gtake GK600-4T45G/55L-5C

  Biến tần Gtake GK600-4T45G/55L-5C

  Biến tần Gtake GK600-4T45G/55L-5C

   

  28,334,000 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Gtake GK600-4T37G/45L-5C

  Biến tần Gtake GK600-4T37G/45L-5C

  Biến tần Gtake GK600-4T37G/45L-5C được điều khiển bằng DSP 32 bit của Texas Instruments, tốc độ xử lý cao cho phép thực hiện các thuật toán điều khiển hiện đại, tối ưu, đem lại tính năng hoạt động vượt trội.

   

  22,552,950 VNĐ

  Thêm vào giỏ
 • Biến tần Gtake GK600-4T30G/37L-5C

  Biến tần Gtake GK600-4T30G/37L-5C

  Biến tần Gtake GK600-4T30G/37L-5C được điều khiển bằng DSP 32 bit của Texas Instruments, tốc độ xử lý cao cho phép thực hiện các thuật toán điều khiển hiện đại, tối ưu, đem lại tính năng hoạt động vượt trội.

   

  19,742,400 VNĐ

  Thêm vào giỏ
Facebook Chat